Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010003408 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009615 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 houdende de organisatie van het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd te Tongeren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie
^