Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, inzake conventionele brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010018243 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag dat toegewezen wordt aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging in het kader van de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling van 2010 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2009 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008 die haar wijzigt type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 13/08/2010 numac 2010203279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot regeling van de waarborg en de faciliteiten van vereffening van de aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders en arbeidsters indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 de statuten van het "Sociaal Fonds voor ondernemingen van handel in brandstoffen" betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en overlonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van ecocheques aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010202944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de bevoegde hiërarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010027172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale inhoud van de materies vervat in het opleidingsprogramma van de directeurs van instellingen voor de huisvesting en opvang van bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204552 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van vier noodopvangwoningen gelegen in 4780 St. Vith, Rodter Strasse 48 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204599 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204601 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Büllingen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen in 4760 Büllingen, "Am Wittumhof" 7 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204600 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning, wat de noodopvangwoning gelegen in 4710 Lontzen, Tivolistrasse 24, , betreft type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204602 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in 4770 Amel, Deidenberg 108 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 12/10/2010 numac 2010204705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in 4770 Amel, Möderscheider Weg 151 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010204812 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW SIA als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in 4700 Eupen, Schilsweg 58 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010204813 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in 4700 Eupen, Nispert 31

erkenning

type erkenning prom. 22/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010018245 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 22/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën. - Erratum
^