Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2006 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010035468 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de rapportering inzake de uitbreiding van het toepassingsgebied in het kader van het Europese emissiehandelsysteem type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204565 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een opgravingvergunning in geval van archeologische ontdekkingen bij de aanleg van een gasleiding door Fluxys NV
^