Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 31/05/2010 numac 2010003345 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010203214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de beek "l'Almache" dat stroomt in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203931 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203930 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010203929 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 09 en 22 van organisatieafdelingen 09, 12, 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204561 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de Gelijkstelling en van de Beroepscommissie bedoeld in artikel 130bis, § 1, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten - optie creatie van interieurs » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1 voor de toegepaste kunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de chemie - finaliteit : toegepaste chemie » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektromechanica - finaliteit elektromechanica en onderhoud » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brevet van hoger onderwijs van beheerder van handelseenheden » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektronica - finaliteit : toegepaste elektronica » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons »
^