Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009009833 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009018489 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Ministers van Staat. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 22/01/2010 numac 2009022631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 21/12/2009 numac 2009024440 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 20/01/2010 numac 2009024471 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 15/07/2010 numac 2010203727 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 26/11/2009 numac 2009000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112 type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009808 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009021113 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 25/01/2010 numac 2009024432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Cap Santé » type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009024431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan het « Centre public d'Action sociale de Seraing » type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Anderlecht voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Evere voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031620 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Ganshoren voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Ukkel voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Schaarbeek voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voor de sterilisatie van zwerfkatten type ministerieel besluit prom. 24/11/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009205519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

erratum

type erratum prom. 24/11/2009 pub. 22/06/2012 numac 2012018257 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Erratum
^