Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de relaties met de lokale politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 27/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2008 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere en tot opheffing van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere en van 1 september 2006 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2009 pub. 27/03/2009 numac 2008000986 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 27/02/2009 pub. 28/05/2010 numac 2010000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de algemene functie uitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling
^