Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten
^