Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009003051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van vijf leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg

arrest

type arrest prom. 03/02/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2009 voor de Rijksdienst voor pensioenen

erratum

type erratum prom. 03/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum
^