Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008000946 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008002123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008003419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 31 december 2008 type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008014311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. A op de spoorlijn 57i Dendermonde-Lokeren te Dendermonde machtigt type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 09/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008203529 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008031527 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1107 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203693 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rochefort type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" , ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/10/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009031166 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 april 2005 houdende toepassing van het decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van sociale acties, gezin en gezondheid
^