Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008003079 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verlening van de toelating aan de Compensatiekas Natuurrampen en tot goedkeuring van haar statuten en van haar compensatiereglement

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,50 % - 28 maart 2011 » type ministerieel besluit prom. 27/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008027057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de onteigening wegens buitengewone werkzaamheden met het oog op de verbetering van de beek « La Douve » te Komen-Waasten

arrest

type arrest prom. 27/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008003088 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2008 pub. 07/03/2008 numac 2008002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 579

bericht

type bericht prom. 27/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008024093 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza
^