Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 05/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

erratum

type erratum prom. 05/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing. - Erratum
^