Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan type ministerieel besluit prom. 04/02/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 04/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200739 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
^