Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007036576 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/09/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008200371 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de onteigening van een nieuw gebied voor gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de stad Moeskroen

arrest

type arrest prom. 18/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007003446 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. 18/09/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beschikking nr. 99 houdende wijziging van de « Beginselen voor het vaststellen van de kostengrondslag voor de heffingen wegens gebruik van « en route »-faciliteiten en de berekening van de tarieven per eenheid » en houdende wijziging van de « Toepassingsvoorschriften van het stelsel van « en route »-heffingen »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007002167 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 576. - De toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten
^