Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken" type ministerieel besluit prom. 10/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigden van de overheid in de basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken"
^