Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007014080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen type wet prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007021008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2006203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2006204228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2006204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de gevolgen van de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen in de beschutte werkplaatsen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 1999 (1) type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2006204241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op de verlaging van de werkdruk in de beschutte werkplaatsen, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007000110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - Bloemenbinderij type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007011040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een solidariteitsstelsel, verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007022155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentiële toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de beroepsopleidingen van werkgevers en vakbonden type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2003 houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het artikel 6, § 3, van het nationaal akkoord 1995-1996 van 19 juni 1995 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking in 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het artikel 6, § 3, van het nationaal akkoord 1995-1996 van 26 september 1995 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende brugpensioen en aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 14/02/2007 numac 2007200025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot instelling van een procedure tot regeling van sociale conflicten type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2005-2006 voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de pakhuizen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007200027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007200119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 9 november 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 december 2001 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 11/04/2022 numac 2022040580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt

arrest

type arrest prom. 12/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007000048 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de aanduiding van de douanekantoren waarlangs de invoer in België vanuit een land buiten de Europese Unie kan geschieden van radioactieve stoffen of van toestellen die er bevatten

decreet

type decreet prom. 12/01/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007200610 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten type decreet prom. 12/01/2007 pub. 20/03/2007 numac 2007200741 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de versteviging van de opvoeding tot verantwoordelijk en actief burgerschap binnen de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde inrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007035075 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het ****- en **** in de gemeenten en provincies type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 19/02/2007 numac 2007035225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de filmstudies en de visuele cultuur als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van sectorale regelgeving die ressorteert onder het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007035301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de inzet van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto door het Vlaamse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2007 pub. 01/03/2007 numac 2007200544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gevallen waarin het « Fonds Ecureuil » geldvoorschotten voor het jaar 2007 kan toekennen. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007200563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de "Haute Ecole Albert Jacquard"

erratum

type erratum prom. 12/01/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007002096 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 12/01/2007 pub. 22/02/2007 numac 2007011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit van houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. - Erratum
^