Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005007250 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005007258 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere functies bekleden type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022844 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022855 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, benaming van het paritair comité, opschrift van de cao betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005202374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (1) type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de anciënniteitstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005202529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren, betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005202549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 en 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie en van plaatsing in geval van sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 en 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005202561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 en 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de forfaitaire vormingspremie type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 en 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/05/2006 numac 2005202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2005-2006 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim-, en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005202592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 en 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2003-2004 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005202595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2003 betreffende de regeling van de overdracht van de bevoegdheden van oudere werklozen, evenals van de voorziening voor analyses van de eindeloopbaanmaatregelen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2004, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991 betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid « Fonds social I.S.A.J.H. » type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 23/05/2006 numac 2005202597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van de semi-geschoolde en ongeschoolde arbeiders en van het technisch uitvoerend semi-geschoold en ongeschoold bediendepersoneel in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 juli 2001 type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen

arrest

type arrest prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003724 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren type arrest prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003723 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen en van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
^