Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 september 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar als bedoeld in de artikelen 2, § 5, 4, § 4, 7, § 1, 8, § 1, 2° en § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

arrest

type arrest prom. 09/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005002102 bron regie der gebouwen Besluit van de Directeur-generaal der Gebouwen tot vaststelling van de subdelegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Charlemagne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Province de Namur » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Province de Liège Léon-Eli Troclet » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overdracht van het « Athénée royal Jean Avesnes » naar de provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 03/02/2006 numac 2005029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 4 juli 2003 houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 03/02/2006 numac 2005029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend of vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole d'Enseignement Supérieur de Namur - I.E.S.N. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur - HEMES » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Province de Liège André Vesale » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole I.S.E.L.L. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 03/02/2006 numac 2005029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 1995 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van niet-wetenschappelijke personeelsleden van het Centrum voor Landbouweconomie aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende inschakeling van wetenschappelijke personeelsleden van het Centrum voor Landbouweconomie voor taken ten behoeve van de administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Monitoring en Studie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de wildbeheereenheden en de vogelbescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005036206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Lucia de Brouckere » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Galilée » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Groupe I.C.H.E.C. - I.S.C. Saint-Louis - I.S.F.S.C. »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036467 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Leonard de Vinci » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole E.P.H.E.C. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole libre de Bruxelles Ilya Prigogine - H.E.L.B. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles ». type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Namuroise Catholique - H.E.N.A.C. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Ville de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental - H.E.P.H.O. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole provinciale Mons-Borinage-Centre » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole provinciale de Charleroi - Université du Travail » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Communauté Française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental - H.E.L.H.O. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole catholique Charleroi - Europe » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg R. Schumann » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Roi Baudouin » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, het onderwijs en het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, voor de « Haute Ecole Catholique du Luxembourg Blaise Pascal »
^