Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003648 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2005-2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2005-2013 type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005003674 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005003700 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2005 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige Deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005022738 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202800 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overname van de vrije niet-confessionele gespecialiseerde lagere school "La Cerisaie" gelegen te Spy door de lagere school voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap van Auvelais

erratum

type erratum prom. 29/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003685 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2005-2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2005-2013. - Erratum
^