Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200204 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/08/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200205 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^