Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/08/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 09/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200164 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 09/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200169 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/08/2005 pub. 03/02/2006 numac 2005029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot benoeming van de leden van de interuniversitaire **** voor de buitenlandse universitaire diploma's
^