Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2005 pub. 18/07/2005 numac 2005009559 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

arrest

type arrest prom. 09/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005003566 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2003 tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara II » goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 1999

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 09/06/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005201599 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot aanwijzing van vertegenwoordigers in de Beleidscomités van de "Société wallonne du Logement" , de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) en het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië) en in het Comité voor sociaal beleid bij dat Fonds type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005201600 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor sociaal beleid van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005201604 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005201618 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 tot benoeming van de leden van het Comité "Energie" type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005201648 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies"

document

type document prom. 09/06/2005 pub. 18/01/2006 numac 2005033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten
^