Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201750 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van Baneu gelegen in Lierneux type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201755 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water geleverd in Stavelot, afdeling Francorchamps, gehucht Ster type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201756 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van de gemeente Bertrix

decreet

type decreet prom. 06/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 06/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 type decreet prom. 06/06/2005 pub. 01/02/2006 numac 2005033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 06/06/2005 pub. 24/02/2006 numac 2006033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005. - Erratum
^