Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract van Nieuwe N.M.B.S. type koninklijk besluit prom. 30/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract van Infrabel type koninklijk besluit prom. 30/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van de activa en de passiva die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in de N.V. van publiek recht Infrabel ingebracht worden type koninklijk besluit prom. 30/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van de activa en de passiva die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in de N.V. van publiek recht Nieuwe N.M.B.S. ingebracht worden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 12bis. - Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 30/12/2004 pub. 31/03/2005 numac 2005000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 12bis. - Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 30/12/2004 pub. 15/04/2005 numac 2005035428 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. - Erratum
^