Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004012391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding voor de bedienden van de metaalnijverheid van de provincie Antwerpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor storting aan de CREG van de federale bijdrage die strekt tot de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt
^