Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 december 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2004 pub. 28/02/2005 numac 2005014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
^