Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004009794 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II type koninklijk besluit prom. 15/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004009793 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd type koninklijk besluit prom. 15/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004009792 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd type koninklijk besluit prom. 15/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004002153 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 552 betreffende een halve dag dienstvrijstelling op 24 december 2004 en de brugdagen voor 2005

document

type document prom. 15/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004023031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2005-2006
^