Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 24/02/2005 numac 2004011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004203543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 168bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende indexering van de weddenschaal van de afgevaardigden- werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen type ministerieel besluit prom. 13/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004023003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen

arrest

type arrest prom. 13/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004036848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement

decreet

type decreet prom. 13/12/2004 pub. 07/06/2005 numac 2005031168 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 13/12/2004 pub. 23/06/2005 numac 2005031167 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 13/12/2004 pub. 23/06/2005 numac 2005031169 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005
^