Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004009830 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 07/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004021164 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 22 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005200065 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005200072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200084 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200085 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 51 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200099 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200097 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200112 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 07/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200114 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

arrest

type arrest prom. 07/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003487 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

document

type document prom. 07/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004022992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tussen België en Nederland inzake de handhaving van sociale verzekeringsuitkeringen
^