Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem trein "ICE 3 reeks 406" op de hogesnelheidslijn - L2 - baanvak Leuven-Ans type ministerieel besluit prom. 01/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling, bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen type ministerieel besluit prom. 01/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200092 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004
^