Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004002117 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van maximum 60 maal 1.135 EUR aan verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn die participeren in de monitoring van het recht op maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp - 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007246 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, het koninklijk besluit van 28 juli 1995 betreffende de beoordelingsprocedure voor de militairen van het actief kader en van het reservekader en het koninklijk besluit van 12 augustus 2003 betreffende de voortgezette vorming van de officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004021138 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004021139 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2001 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten betreffende de bevordering van de officieren en onderofficieren en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 houdende aanduiding van de hoofdofficier die, wat betreft de krijgsraad te velde bij de Belgische strijdkrachten die zich op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevinden, de aan de generaal bevelhebber toebedeelde functies uitoefent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004202997 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "SIMOGEL" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004202998 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "SEDILEC" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203001 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "INTEREST" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203000 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "INTERMOSANE" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004202999 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "PBE" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "IEH" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203003 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "IDEG" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203006 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van de "ALE" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "AIESH" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203005 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "GASELWEST" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203009 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "AIEG" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004203315 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale huisvestingsinstellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/2004 pub. 25/10/2005 numac 2005031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/2004 pub. 13/02/2006 numac 2006031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het Algemeen Reglement van het Brussels Waarborgfonds

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut type omzendbrief prom. 23/09/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Circulaire betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 23/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203304 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties. - Erratum
^