Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende de invoering van de mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van een beroepsbrandweerkorps

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende sommige machtigingen in het raam van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 14/09/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de veiligheidsdienst van de spoorwegen type ministerieel besluit prom. 14/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004022751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 14/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004022770 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen

arrest

type arrest prom. 14/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004003383 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^