Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004003205 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 117 houdende erkenning van een persoon die kredieten met een sociaal doel toekent in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 10/05/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 1987 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Rijksdienst voor Pensioenen type ministerieel besluit prom. 10/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004
^