Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederen- behandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, waarbij toepasselijk worden verklaard alle overeenkomsten die nog op 26 maart 2003 van kracht zijn in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag in uitvoering van artikel 15, § 1, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw en/of continuvaart type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de oprichting van een vormingscomité en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de oprichting van een vormingscomité en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vakantie, het kort verzuim en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activiteit sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de werkgelegenheidsclausule in toepassing van de sociale lastenvermindering toegekend aan de ondernemingen met een zeesleepactiviteit type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 12, § 1, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 13, § 2 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 15, § 2, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de carenzdag en de opzeggingstermijnen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004018069 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004021065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2001 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkingen inzake orthopedie type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004022341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004022821 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van de eretitel van hun ambt aan gewezen raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004200810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004200811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de loonvorming, in uitvoering van artikel 3 van het sectoraal akkoord 2003-2004 van 24 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004200812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2002 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake toekenning van een eindejaarspremie ter uitvoering van het "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" van 29 maart 2000, voor de sector van het maatschappelijk opbouwwerk type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2003 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1975 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar voor de werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 04/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203022 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

erratum

type erratum prom. 04/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 15, § 2 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 . - Erratum
^