Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen - speciale bijdrage van 0,15 pct. voor 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de roomijsondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd : "Fonds Sociale Maribel voor de thuisverzorging" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 24/08/2004 numac 2003012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, houdende invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de overgang naar de euro van de barema's van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten , het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen (305.01) en het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) en de technisch-rekenkundige afrondingsregels die vanaf 1 januari 2002 zullen worden toegepast (1) type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van de overlonen en premies type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanpassing van de lonen aan de index en de overgang tot de euro type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van de bedienden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 03/08/2004 numac 2003012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 16/09/2003 numac 2003012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die verlichtingspalen vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd : "Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot instelling van een recht op aanmoedigingspremies in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in het grondgebied van Wilrijk en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 15/09/2003 numac 2003012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Duitstalige Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de kerstpremie type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de borgtocht van kleinfiliaalhouders type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 06/08/2003 numac 2003012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen in geval van werkloosheid na ontslag type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de omzetting van bedragen in BEF naar EUR type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003014191 bron fod buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, fod financien, fod economie, k.m.o., middenstand en energie en fod mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteiten die de Nationale Delcrederedienst voor eigen rekening zonder staatsgarantie uitvoert type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 en de wet betreffende de verzoening van de werkgelegenheid en kwaliteit van het leven van 10 augustus 2001, inzonderheid met betrekking tot het vaderschapsverlof en het adoptieverlof type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022683 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Luxemburg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2000 type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 5°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 1°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2003-2008 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2003-2011 type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003003337 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3 % - 28 september 2008 » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003009498 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022630 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003022631 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022634 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003022650 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die benzathinebenzylpenicilline bevatten

beschikking

type beschikking prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en het Protocol van Kyoto

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003027420 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Olef" te Büllingen type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003027451 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Erkenningscommissie van de ontwerpers voor het jaar 2003 type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003027568 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het algemeen reglement voor de sanering van stedelijk afvalwater type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003027571 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van een programma inzake installatie van kort verblijfbedden in rustoorden en houdende overgangsbepalingen voor rustoorden en serviceflats

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels die gelden voor de wijziging van het rooster van de toewijsbare frequenties op de band 87.5-108 MHz voor de klankradio-omroep

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/05/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** voor vreemdelingen type omzendbrief prom. 22/05/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** voor vreemdelingen **** vertaling

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 22/05/2003 pub. 15/10/2003 numac 2003031471 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/213 houdende bekrachtiging van verordening nr. 02/11 houdende erkenning van de gemeenschapsraden en van de v.z.w.'s Gemeenschapscentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. 22/05/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die verlichtingspalen vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Erratum
^