Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 25/07/2003 numac 2003014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend en onderwijzend personeel van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003022520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003027356 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 januari 2002 tot aanwijzing van de leden van het comité van deskundigen die de aanvragen om erkenning van individuele zuiveringssystemen zullen onderzoeken type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027555 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027557 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 29/04/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003003288 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003003287 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen type omzendbrief prom. 29/04/2003 pub. 25/05/2016 numac 2016000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen. - Officieuze coördinatie in het Duits
^