Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^