Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002009638 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/11, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 29/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de inspecteurs en adjunct-hoofdinspecteur van de dienst beveiliging van de luchthaveninspectie op de luchthaven Brussel Nationaal type ministerieel besluit prom. 29/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022569 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake notificatie in het kader van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
^