Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 augustus 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan de leidinggevende ambtenaar van het Bestuur der Plaatselijke Besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002027877 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn op een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002027880 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 tot bevordering van de kansengelijkheid voor de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027884 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk ge√ęxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002027885 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor geregelde diensten, opgericht bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde geregelde diensten en taxidiensten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002027887 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1998 tot vaststelling van de bijdragen voor het gebruik van de vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van de artikelen 22, § 1, lid 3, en 34 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen
^