Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 augustus 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002002237 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/08/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2001 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van de verhoging van de prijzen van de wedstrijden van sommige academische stichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag in euro van het presentiegeld toegekend aan de leden van de « Académie royale de Médecine de Belgique »
^