Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juli 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
^