Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022500 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C voor het jaar 2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002007174 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002031311 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2002 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu

decreet

type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027588 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake toegang tot informatie, inspraak voor de bevolking en mogelijkheid van verhaal in milieuzaken, opgemaakt te Aarhus op 25 juni 1998, en met zijn Bijlagen type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027587 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België betreffende het programma AIRBUS A330/A340 en met de Bijlagen I en II, opgemaakt te Madrid op 26 juli 1995 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027586 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het Internationale Comité van het Rode Kruis opgemaakt te Brussel op 19 april 1999 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027589 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Rabat op 26 oktober 1999 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027591 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Tsjechische Republiek, anderzijds, opgemaakt te Praag op 28 maart 2001 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027592 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Republiek Libanon en, anderzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgemaakt te Brussel op 26 september 2000 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027590 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slowakije, anderzijds, opgemaakt te Bratislava op 30 maart 2001 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027593 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Rabat op 26 oktober 1999 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027594 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Republiek Libanon en, anderzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgemaakt te Brussel op 26 september 2000 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027596 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slowakije, anderzijds, opgemaakt te Bratislava op 30 maart 2001 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002027595 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Tsjechische Republiek, anderzijds, opgemaakt te Praag op 28 maart 2001 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002027603 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de verzorgingsinstellingen

beschikking

type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Protocollen A, B en C en met de Slotakte, opgemaakt te Nice op 26 februari 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031333 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de inschrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen (1) type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Islamitische Republiek der Comoren anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 18 mei 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Kroatië anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 31 oktober 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds en het Koninkrijk Saudi-Arabië anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Jeddah op 22 april 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van Burkina Faso anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 18 mei 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Armenië anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 7 juni 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Europees-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 25 juni 2001

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002003312 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027563 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002027565 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn in het toezichtsgebied verbonden met de varkenspest type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002027578 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2000 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002027581 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen bij de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002027597 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002027601 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 betreffende de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002027602 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002027608 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 september 1987 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en voor de toekenning van toelagen aan de centra voor maatschappelijk werk type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002027677 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de aangelegenheden die ressorteren onder de Minister van Landelijke Aangelegenheden type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002027733 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het investeringsprogramma 2000-2004 voor de sanering en de bescherming van waterwinningen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2002 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure van de diensten, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies toegekend aan de diensten voor gezondheidspromotie op school, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Aarlen en Athus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2002-2003 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2002-2003 aan het gesubsidieerd officieel onderwijs, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor het contractueel personeel, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vertegenwoordigings- en coördinatie-organen van de inrichtende machten van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2002-2003, bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1997 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Fonds voor schoolgebouwen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende toelage voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels toepasselijk voor de wijziging van het rooster van de toewijsbare frequenties bedoeld in artikel 2 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « televisiekosten » voor het jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2001, over sommige persorganen, van een tweede gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de R.T.B.F. en R.T.L.-T.V.I.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/06/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002031322 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/253 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 16 juni 1988 betreffende de toekenning van een bijzondere studietoelage en tot herroeping van het besluit van 12 juli 2001 tot wijziging van het besluit van 5 december 1986 tot uitvoering van bepaalde artikelen van het decreet van 26 juni 1986 betreffende de toekenning van studietoelagen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 13/05/2003 numac 2003029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van sommige bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1997 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Fonds voor schoolgebouwen voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 13/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002031382 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu.- Erratum type erratum prom. 13/06/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu. - Errata type erratum prom. 13/06/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2002 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu. - Errata type erratum prom. 13/06/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Erratum
^