Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002015118 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, gedaan te Brussel op 4 november 1998 (2) type wet prom. 27/05/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002000491 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de Staat te genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011207 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de verhoging van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2003 numac 2003014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur bij Belgocontrol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022427 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022429 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022431 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022428 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022432 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie
^