Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000000450 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 13/06/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000000451 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 13/06/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000000523 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de onweerachtige regenval die plaatsgevonden heeft op 4 en 5 juli 1999 in bepaalde gemeenten van de Provincies Luik en Limburg als een algemene ramp beschouwd wordt, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type koninklijk besluit prom. 13/06/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000000524 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 24 tot 27 december 1999 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp beschouwd wordt, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021306 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021308 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 13/06/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000021309 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Filmcommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 1999, verdeling over de toekenning aan organen van de geschreven pers in financiële moeilijkheden van een buitengewone tegemoetkoming gedeeltelijk opgeleverd door de inkomsten voortvloeiend uit de commerciële reclame op de « RTBF »
^