Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de instellingen belast met het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van alarmsystemen en alarmcentrales bedoeld in de wet van 10 april 1990

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 2000 van de overlegde onderzoeksacties
^