Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 november 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/11/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000027021 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de gebruikers-klanten van het "Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau"
^