Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999010092 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011402 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "Maxturn" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011401 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "MITAKE". type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011400 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderparka's van het merk "Principles for Kids", type Active Sportswear PFK 028 801321/1193 type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011403 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "Top", model "Best Quality" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011405 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "Kaz", model "Tin light", referte KAZ 1993 - 025 H1Z, 075 H1Z, 065 H1Z, 045 H1Z, 085 H1Z, 035 H1Z type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011404 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "TOKYO" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011406 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Fensterfeststeller" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011407 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Stabilit" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999024010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de termijnen voor de betaling van de nog verschuldigde sommen voor de jaren 1989 tot 1992, bedoeld in artikel 61, § 7 en § 16, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 21/03/2000 numac 2000022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vrijwillige betaling van de geldsom die de strafvordering doet vervallen in het kader van de wetgeving inzake de handel in sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en inzake de veterinaire keuring

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999000834 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999036381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999036428 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering
^