Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999003506 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 1999-2004-2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 september 1999-2002-2004-2006
^