Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 28/07/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de inbeslagname van vers vlees en van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van varkens type ministerieel besluit prom. 28/07/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999022811 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de inbeslagname van vers vlees en van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen
^