Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 juli 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999011310 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de ministeriële besluiten van 25 juni 1999 betreffende de oprichting van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en waarbij de bevoegdheid wordt opgedragen om bepaalde handelingen van administratief beheer te stellen voor rekening van deze Commissie
^