Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 1999

Snelle toegang:

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/07/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999027605 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten
^